O Benefisie

             W 1963 roku, kiedy Andrzej Wilkosz zdobywał swój pierwszy medal, nie było mnie jeszcze na świecie, gdy w 2001 roku zaczynałem grać w brydża, Mistrz zdobył swoje kolejne dwa medale, tym razem w Mistrzostwach Europy i Świata Seniorów. Ja wtedy otrzymałem do nauki wydrukowany system Wspólnego Języka z dwoma konwencjami na pierwszej stronie – odwrotką i „Wilkoszem”. W kwietniu 2011 roku, gdy zostałem wybrany Prezesem Małopolskiego Związku Brydża Sportowego, Andrzej Wilkosz od kilku miesięcy był 75-latkiem. Wtedy też od Zbyszka Sagana dowiedziałem się, że jest pewien niezrealizowany pomysł – uczczenia Mistrza specjalnym turniejem. I od tej chwili myśl Benefisu Andrzeja Wilkosza nie dawała mi spokoju…

Witold Stachnik

      Z okazji jubileuszu 75-lecia Andrzeja Wilkosza Małopolski Związek Brydża Sportowego organizuje jego Benefis. Powołaliśmy Komitet Organizacyjny w składzie – Witold Stachnik, Włodzimierz Wala, Lech Zakrzewski. Imprezę organizujemy w gościnnym Hotelu Litwiński w Tęgoborzy (podziękowania dla właściciela Piotra Litwińskiego i kierownika hotelu zapalonego brydżysty Stanisława Miłkowskiego). Mamy nadzieję, że spotka się tam czołówka polskich brydżystów (zaprosiliśmy m.in. Cezarego Balickiego, Krzysztofa Burasa, Piotra Gawrysia, Bogusława Gierulskiego, Krzysztofa Jassema, Michała Kwietnia, Marcina Leśniewskiego, Krzysztofa Martensa, Grzegorza Narkiewicza, Jacka Pszczołę, Jerzego Skrzypczaka, Adama Żmudzińskiego) oraz przyjaciele Andrzeja Wilkosza. Benefis jest imprezą zamknięta, lista gości została ustalona przez samego Andrzeja Wilkosza. Dysponujemy pewną ilością miejsc komercyjnych, zainteresowanych prosimy o kontakt.

Możliwość komentowania jest wyłączona.